Tím 4 2021/2022
Educational Content Engineering Hub
Chcem vedieť viac

O projekte

Cieľom projektu je pokračovať v pôvodnej myšlienke Data Banky a spoločne s naším úsilím zvýšiť jeho použiteľnosť a implementovať nové riešenia, ktoré výrazne pomôžu v integrácii Data Banky do existujúceho procesu vzdelávania, a tak pomôcť začínajúcim a vyhoreným pedagógom, slabším študentom a rozvoju prirodzeného talentu študentov.

Učebné materiály

Poskytnutie platformy pre začínajúcich pedagógov, odkiaľ môžu čerpať voľne dostupné a kvalitné učebné materiály.

Rozvoj talentu

Identifikácia prirodzeného talentu šikovných študentov poskytuje možnosť ho ďalej rozvíjať, namiesto jeho brzdenia, ako je zvykom v dnešnom školskom systéme.

Pomoc slabším

Identifikácia slabších študentov pokytuje možnosť cielene sa na nich zamerať, pomôcť im držať krok s kolektívom, a tak ich motivovať ku lepším výsledkom.

Dokumenty

Táto sekcia obsahuje dôležité dokumenty týkajúce sa nášho tímového projektu ako zápisnice zo stretnutí, retrospektívy zo šprintov či metodiky riadenia a vývoja projektu.

Šprinty

V nasledujúcej sekcii sa nachádzajú jednotlivé šprinty projektu s ich stručným popisom.

Tím

Ján Lang - Product Owner

Ing. Ján Lang, PhD.

Product Owner

Jozef Majzel - Team Leader

Jozef Majzel

Team Leader, DevOps Developer

Daniel Hroš - Scrum Master

Daniel Hroš

Scrum Master, Frontend Developer

Dominik Urminský - Backend Developer

Dominik Urminský

Backend Developer

Tomáš Rončák - Backend Developer

Tomáš Rončák

Backend Developer

Ivan Kamas - Architect

Ivan Kamas

Architect

Miroslav Pavlák - Frontend Developer

Miroslav Pavlák

Frontend Developer

Marek Mansell - DevOps Developer

Marek Mansell

DevOps Developer